21.04.2014 tarihinde İstanbul Tİcaret Odasında Yapılan Emlak Müşavirliği Kanun Tasarısı Hakkında yapılan toplantı.

EMLAKÇILIK KANUNU ÇIKIYOR ARTIK HER ÖNÜNE GELEN EMLAKÇILIK YAPAMAYACAK.

Artık Tüm Türkiye’de Emlakçılar Odaları ve Ticaret Odaları birlikte hareket ederek  Kaçak Emlakçılara savaş açtılar.

21 Nisan 2014 Emlakçılık Sektöründe bir miat olacak. Emlakçılar artık Kayıtdışılığa Son diyerek Emlakçılık Kanunu ile ilgili çok önemli kararların alındığı bir toplantı düzenlediler.

İstanbul Emlakçılar Odası ile İstanbul Ticaret Odası Emlak Müşavirleri Meslek Komitesi müştereken 21 Nisan 2014 Pazartesi İ.T.O. Meclis Salonunda Türkiye’nin çeşitli il ve İlçelerinden gelen Emlakçılar Odaları, Ticaret Odaları Temsilcileri, Dernekler ve Sivil Toplum Örgütleriyle birlikte artık Emlakçılık Kanununun çıkmasının elzem olduğunu dile getirdiler.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı ve Yöneticileri, İstanbul Ticaret Odası Emlak Müşavirleri  Meslek Komitesi Başkan ve Yöneticileri, Bursa, İzmir, Adana, Samsun, Kocaeli, Emlakçılar Odaları ve bu illerin Ticaret Odaları, temsilcileri, Milas, Marmaris, Şile’de faaliyet gösteren dernekler,İstanbul’da faaliyet gösteren Emlak Müşavirleri Federasyonu ve buna bağlı Dernekler ile İstanbul’da faaliyet gösteren Emlakçılar Dernekleri bir araya gelerek aşağıdaki kararları almışlardır.

  • Türkiye’de ilk defa Emlakçılar Odaları ve Dernekleri Ticaret Odaları birlikte hareket etmeye başlamışlardır. Bu birlik ve beraberliğin tüm Türkiye’de yayılması için yoğun bir çalışma temposuna girilmesine.
  • 21 Nisan Emlakçılar Günü olarak Kutlanması için gereken girişimlerde bulunulmasına.
  • Emlak Komisyonculuğu ve Emlak Müşavirliği Kanun Taslağının bir an önce hayata geçirilmesine.
  • İstanbul’da sağlanan birlik ve beraberliğin devamı için diğer İllerde toplantılar yapılmasına, bu bağlamda mayıs ayı içinde Adana sonraki toplantının İzmir’de düzenlenmesine.
  • Bu tarihten itibaren kayıtdışı çalışan emlakçılar, ayakçı tabir edilen ve tüketiciyi mağdur eden sözde emlakçıların engellenmesi için bölgesel denetimlerin ve çalışmaların acilen yapılması.