Üst Birliğimizin İstanbul Valiliği Defterdarlık Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Marmara Emlak Müdürlüğü’nün İhale İlanı ile ilgili Tamimleri Hk.

54-Nolu-Genelge-2017