Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi için
Müktesep Hakların kullanılması ile ilgili süre 31.Ağustos 2020 tarhine kadar uzatılmıştır.

Bu tarihe kadar müracaat etmeyip Yetki Belgesini almayan meslektaşlarımız yeni yönetmelik hükümlerine tabi olacaklar.

Ayrıca Yönetmelikte yapılması düşünülen yeni düzenlemelerde Emlak Ofisi açabilmek için daha ağır şartlar getiriliyor.

Özelikle oda üyesi arkadaşlar bir an önce müracaatlarını yapsınlar. Bu şansı da kullanamazlarsa işyerlerini kapatmak zorunda kalabilirler. Ticaret Odası, Emlakçılar Odası ve Esnaf Odalarına kayıtlı üyeler bağlı bulundukları odadan bilgi alabilirler.
Mesleğimiz için Hayırlısı olsun .